Fejlesztő és tehetséggondozó foglakozások, melyeket intézményünk térítésmentesen biztosít

Gyógytestnevelés

Óvodánkban szakképzett gyógytestnevelő foglalkozik a gyerekekkel. Állóképességfejlesztő torna, Fit-Ball, Nordic Walking és kiscsoportos foglalkoztatási formában szervezett fejlesztő mozgás foglalkozások történnek.

Szezoros integrált terápia

A Nevelési Tanácsadó javaslatára egyes gyerekek fejlődéséhez mozgásterápia szükséges, ehhez óvodánk megfelelő szakemberrel rendelkezik
neptanc

Néptánc, Gyermektánc

Óvodánkban évek óta jól működő munkaközösséget vezet kolléganőnk, a gyerekek ezen foglalkozásokon megismerkednek a népszokásokkal, néphagyományokkal, népzenével és egyes egyszerűbb gyermektáncokkal is

Logopédiai foglalkozások

Egyes beszédhibák, illetve beszédfejlődési problémák fejlesztésére rendszeresen jár logopédus intézményünkbe
puzzle-3223941

Fejlesztőpedagógiai foglalkozás

Óvodánkba két szakember is kijár, hogy rendszeresen foglalkozzon azon gyermekekkel, akik BTM nehézségekkel vagy sajátos nevelési igénnyel rendelkeznek a Nevelési Tanácsadó megítélése szerint.

         Óvodapszichológus

A pszichológus a következő feladatokat látja el az intézményben:
  • a gyermekekkel pszichodiagnosztikai vizsgálatokat,
  • és egyéni és/vagy csoportos formában pszichológiai szempontú terápiás foglalkozásokat,
  • szükség esetén a szülőkkel pszichológiai szempontú problémaorintált konzultációkat tart, és
  • az intézmény pedagógusai számára szakmai tanácsokat ad.
 
A gyermekekkel történő terápiás foglalkozások célja, hogy így is elősegítsük és megteremtsük a gyermek kiegyensúlyozott személyiségfejlődését.
 
Intézményünk a szülőkkel egyeztetve gyermekpszichológiai konzultációkat biztosít azon gyermekeknek, akiknek közös megítélés szerint erre szüksége van.