Május 4: Tűzoltók napja

Május 10. – Madarak és fák napja:

„Évente egy nap szenteltessék a madarak és fák védelmében.”                                  
 (Herman Ottó)
A világ első Madarak és Fák Napja rendezvényt a párizsi európai madárvédelmi egyezmény alapján Chernel István, a híres ornitológus szervezte meg Magyarországon 1902-ben. Az ünnep hivatalossá Herman Ottó közreműködésével vált 1906-ban, amikor gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletben írta elő a Madarak és Fák Napja megszervezését minden iskola számára. Azóta is ez a legszélesebb körben megtartott madár ünnep Magyarországon.
Minden évben május 10.-én ünnepeljük a madarak és fák napját. A zöld jeles nap célja, hogy felhívja az figyelmünket a madarak védelmének feladatára , a fák fontosságára, hasznosságára.  Sok témát kínál az alkalom, a természet megismerésétől, az egyes fajok jellegzetességeinek tudatosításán át, a természetvédelem körébe tartozó tevékenységek népszerűsítéséig. 
Most, hogy kevés alkalmunk van a természetben sétálni és megfigyelni, vegyetek elő könyveket madarakról, fákról, erdőről és nézegessétek együtt szüleitekkel. Ha lehetőségetek van, figyeljétek meg az udvarotok fáit, madarait. Az internet is rengeteg alkalmat kínál. Beszélgessetek sokat!
Óvodánk Zöld Óvoda és Madárbarát kert, így nagyon sok ismeretetek van már a témával kapcsolatban. Itt van néhány ötlet. Ne feledkezzetek meg a házi szárnyasokról sem, hisz ők is madarak.
Hallgasd meg ezt a szép verset!- Anya mesél...
Benedek Elek: Szeresd a fát  

Szeresd a fát, hisz ő is érez,
Gyengéden nyúlj a leveléhez.
Ágát ne törd, lombját ne tépjed
Hagyd annak ami, épnek, szépnek
Szeresd a fát !

Ő is anya, minden levele
Egy-egy gyermek, gonddal nevelve,
És gyermek minden ágacskája,
Szeretettel tekints föl reája,
Ne bántsd a fát !

Édes gyümölcsét várva várod
S te mégis letörnéd a virágot?
Szegény virág gyorsan elszárad
S te bánkódnál majd, késő bánat,
Ne bántsd a fát!

Megtépett fának nincs virága,
Mint a vak, úgy néz a világba,
Oly bús a fa, a tördelt, tépett,
Mint anyád, ha elvesztene téged.
Szeresd a fát!

Falombok közt, ', vészbe',
Lám, meg se ring madárka fészke;
Fáradt ha vagy, leülsz alája,
S elszenderít madár danája - 
Ne bántsd a fát!

Mind, akik fákat ültetének,
Sírjukra szálljon hálaének:
Ásóval is költők valánk,
Szép, lombos fáról álmodának - 
Szeresd a fát!

 

Ismétlés:Nevezd meg a fa, illetve a madár pirossal jelölt részeit!

Csőr

Feladatlapok nagyoknak

Szólások, közmondások

Milyen szavak állhatnak a pontozott részeken? Találjátok ki együtt :)
A fa dísze, koronája,
Napfény evéshez: a szája.
Zöld és a fán jó sok él,
Nem más, mint a ... (falevél)

Vizet hogyha iszom, 
Szívószálként használom.
Kapaszkodni segítenek,
Sok kusza szál: a ... (gyökerek)

Fák ruhája én vagyok,
Rá erősen tapadok.
Minden törzset megvédek,
Jó pajzs vagyok: a ... (fakéreg)

A fa teste akkor görbe, 
Ha nem egyenes a ... (törzse)
Beszélgessetek szüleitekkel, hogy mit is jelenthetnek ezek a szólások, közmondások!

1. Várja, hogy a sült galamb a szájába repüljön.
2. Ritka, mint a fehér holló .
3. Kövér, mint Márton lúdja .
4. Más tollával ékeskedik.
5. Úgy bánik vele, mint a hímes tojással .
6. Egy fecske nem csinál nyarat.
7. Madarat tolláról, embert barátjáról.
8. Madarat lehet vele fogatni.
9. Bagoly mondja verébnek, hogy nagyfejű.
10. Nyeli, mint a kacsa a nokedlit.
11. Ha már lúd, legyen kövér!
12. Jobb egy lúdnyak tíz tyúknyaknál.
13. Sokat akar a szarka, de nem bírja a farka.
14. Vak tyúk is talál szemet.
15. Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok.
16. Azt csiripelték a verebek .
17. Sok lúd disznót győz.

1. Nem esik messze alma a fájától.
2. Árnyékáért becsülik a vén fát.
3. Nagy fába vágta a fejszét.
4. Kemény fából faragták.
5. Ordít, mint a fába szorult féreg.
6. Úgy fekszik, mint egy darab fa.
7. Mi fán terem?
8. Maga alatt vágja a fát.
9. Rossz fát tett a tűzre.
10. Nem látja a fától az erdőt.
11. Fát lehet vágni a hátán.
12. Fából vaskarika.

Versek

Sarkady Sándor: Gólyahír

- Mi szél hozott, kis futár?
- Nem szél hozott, napsugár.
- Kedves gazdád ki lehet?
- Fűnevelő kikelet.
- S mi a jó hír aranyom?
- Sárgulhat a kalapom!
- Jó a hír, jó a hír,
   Isten hozott, gólyahír!
Birta Erzsébet: Ha nagy leszek

Ha nagy leszek, erdész leszek
védem a fát, s a réteket.
Védem a szép virágokat,
erdőszéli királyokat
Erdő , mező sok lakóját,
mókust, farkast, őzet, rókát.
Megvédem a hűs vizeket,
folyót, tavat, tengereket.
bálnát, harcsát, gyors pisztrángot,
kecskebékát siklót, rákot.
Bevarrom az ózon lyukat,
Föld mélyébe fúrok kutat.
Vigyázok az anyaföldre,
Ha rám bízzák nem megy tönkre.
Megszépül a földi élet,
ami élő, téged éltet.
 

Mondókák

Réce, ruca, vadliba,
jöjjenek a lagziba.
Kést, kanalat hozzanak,
hogy éhen ne haljanak.
Ha jönnek, lesznek,
ha hoznak, esznek.
 
Madarak voltunk,
földre szálltunk,
búzaszemet szedegettünk.
Mondd meg nekem te,
hányat mondasz te?
Zsirai László: Figyelmeztetés

Ha meglátom,
hogy lelövöd azt a madarat,
amelyik énekelve röpül át a világon,
vagy éppen pihen egy faágon,
cső csövön,
tő tövön,
kő kövön
nem marad –
és nem lehetsz barátom.
Fújja a szél a fákat (lengetjük a baba két karját)
Letöri az ágat, reccs! (hirtelen leengedjük a kezét)
Ugráljunk, mint a verebek,
rajta gyerekek.
 

Kreatív tevékenység, vizuális nevelés

Festhettek, rajzolhattok fát, madarat. Rajzoljatok fát / Anya is segíthet J / és parafadugóval, ujjbeggyel, fültisztítóval nyomdázzatok rá temperával, festékkel  faleveleket. A tenyeretek is kéznél van!  Gyurmából , sólisztből formálhattok madarakat, fészket, tojásokat. További ötletek:

Nyomtatható színezők