Kedves Szülők és Felnőtt étkezők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2020. október havi térítési díjak beszedését  Radácsné Bíber Erzsébet hiányzása miatt Lotz Andrea végzi.

Kérem számítson rá mindenki,hogy 2020. október hónap során még lesz egy időpont kijelölve a 2020. november havi befizetési időpontra vonatkozóan!

A térítési díjak befizetési helye: Kultúra Háza Balatonkenese Kálvin János tér 4.

Befizetési időpontok:
2020. október 5. –én 12,00-17,00 óráig
2020. október 6. –án 8,00.-10,00 óráig
2020. október 7.- én 8,00.-10,00 óráig

Aki az őszi szünetben nem igényli az étkezést az 16 napra számítson októberben!

Nyomatékosan kérjük betartani a következőket: étkezés igénylése hiányzás után és az étkezések lemondása csak írásban, e-mailben lehetséges. Szíveskedjenek igényeiket jelezni az előző nap 14,00 óráig a következő e-mail elérhetőségen: bkenese.elelmezes@gmail.com

Aki utalással fizet azt 2020. október 15.-éig szíveskedjék elutalni!

Az étkezési térítési díjak fizetése az óvodásokra,az iskolásokra és a felnőttekre vonatkozik!

Köszönöm együttműködésüket!
Galambos Lászlóné
Intézményvezető
Rólunk

Térítési díj befizetése

Kedves Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy Radácsné Bíber Erzsébet élelmezésvezető hiányzása miatt az iskolai  térítési díj készpénzes befizetési időpontja 2020. szeptember 21-22-23-án elmarad.
A pótlás időpontjáról értesítjük Önöket hamarosan.
A gyermekek ebédjét, addig is, legyenek kedvesek, ha úgy adódik e-mailben szíveskedjenek lemondani a keneseelelmezes@gmail.com címen!
Tisztelettel:
Galambos Lászlóné
intézményvezető
Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Élelmezés

Tisztelt Szülő, tisztelt Gondviselő!

Az alábbiakban tájékoztatom Önöket az iskolai étkeztetéssel kapcsolatos 2020/2021-es tanévben bekövetkező változásokról.
A 2020/2021-es tanévben az étkezési térítési díj beszedése a szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel történik.
Az étkezés igénybevételéhez a mellékelt nyomtatványok pontos kitöltésére van szükség.
A nyilatkozatok beküldési határideje: 2020. augusztus 05. napja.A nyomtatványokat személyesen az Óvoda élelmezés vezetőjénél lehet leadni, vagy aláírva, beszkennelve kell eljuttatni az következő email címre: bkenese.elelmezes@mail.com

A szeptember havi étkezési térítési díjat 2020 augusztus 10., 11. vagy 12. napján lehet befizetni a Balatonkenesei Kippkopp Óvoda élelmezés vezetőjénél, az Óvoda épületében, délelőtt 7:00-10:00 óra között, továbbá 11:00-13:30 között.
Az étkezési térítési díj átutalással is teljesíthető a Balatonkenesei Kippkopp Óvoda és Bölcsőde számlaszámára:11748083-15431387-00000000 Ebben az esetben a közleményrovatba szíveskedjenek feltüntetni a gyermek nevét és a fizetendő hónapot.

Amennyiben a szeptemberi térítési díj befizetése a fent megadott határidőre nem történik meg, úgy a gyermek az iskolai étkezést az első tanítási napon nem veheti igénybe.
Szintén nem veheti igénybe az étkezést az a gyermek, akinek nevén az előző évekből tartozás áll fenn. A tartozók levélben kaptak értesítést tartozásuk összegéről.


Az étkezési térítési díj pótbefizetésére2020 szeptember 10-én és 11-én biztosítunk lehetőséget, a Balatonkenesei Kippkopp Óvoda élelmezés vezetőjénél, az Óvoda épületében, délelőtt 7:00-10:00 óra között, továbbá 11:00-13:30 között.

Az osztályfőnökök listát fognak minden hónapban kapni arról,hogy melyik gyermek jogosult étkezni.
A 2020 szeptember 1. napjától érvényben levő iskolai étkeztetési díjak az alábbiak:
Iskolai háromszori étkeztetési térítési díj:     545 Ft.
Iskolai egyszeri étkeztetési térítési díj:           355 Ft.
Diétás étkezést kizárólag szakorvosi igazolással lehet igénybe venni.

Az étkezés lemondása a tárgynapot megelőző napon 10:00 óráig lehetséges. A lemondástelefonon,vagy e-mailen lehetséges.
Telefon: 20 4869491email cím: bkenese.elelmezes@gmail.com
Minden esetben (pl. betegség, kirándulás, színházlátogatás, táborok stb.) csak a szülő, vagy a gondviselő mondhatja le az étkezést, erre a tanároknak nincs lehetősége. Amennyiben az étkező meleg étkezés helyett hidegcsomagot igényel, az is a fentiek szerint kell jelezni. Amennyiben a szülő, vagy a gondviselő az étkezés lemondását elmulasztja, az étkezést ki kell fizetni. Az igénybevett napi étkezési igények módosítását (pl. háromszori étkezésről egyszeri étkezésre váltás) a tárgyhót követő hónaptól tudjuk figyelembe venni.


Balatonkenese, 2020. július 15.
                                                                                Radácsné Biber Erzsébet
                                                                                     élelmezés vezető